Connect with us
#Hindi Shayari Bhai Behan Shayari

Behan se achchha dost aur koi nahin ho sakta,
aur meri moti tumse achchhi koi aur sister ho hi nahin sakati..!